Tiến triển của trẻ ADHD theo từng độ tuổi .

 

 

BS CKI: Nguyễn Thị Giang

Trưởng khoa Khám Tâm Lý – Tâm Thần trẻ em

Bệnh Viện Tâm Thần TP.HCM

5678

Đặt lịch hẹn