Rối loạn tăng động thiếu chú ý (ADHD) là rối loạn hành vi phổ biến nhất
ở trẻ nhỏ và thanh thiếu niên,  được đặc trưng bởi rối loạn trong chú ý,  tập trung,  mức độ  hoạt động và kiểm soát xung động.

BS CKI: Nguyễn Thị Giang

Trưởng khoa Khám Tâm Lý – Tâm Thần trẻ em

Bệnh Viện Tâm Thần TP.HCM

12345

Đặt lịch hẹn