Trị liệu tâm lý có thực sự hiệu quả?

tri-lieu-tam-ly-thuc-su-co-hieu-qua

Nhiều yếu tố giúp tạo nên hiệu quả của việc trị liệu tâm lý đã được nghiên cứu và thừa nhận như :

  • Mối quan hệ trị liệu.
  • Sự hữu dụng của lời nói.
  • Lòng tin của người bệnh hoặc thân chủ đối với nhà trị liệu.

Tuy nhiên, tác động thực sự của tâm lý trị liệu vẫn còn là điều tranh cãi cho đến nay. Liệu các trị liệu tâm lí có thực sự hiệu quả đến các rối loạn tâm thần.

Việc đánh giá hiệu quả điều trị, hơn ai hết không phải là bác sĩ, hay nhà tâm lý gia, mà chính là thân nhân người bệnh. Dựa vào các hành vi và thái độ ứng xử của bệnh nhân hàng ngày để đánh giá một cách thích hợp nhất. Nhà trị liệu thường là người có vị thế ảnh hưởng đối với người bệnh hay thân nhân, mà nếu như không có sự ảnh hưởng này, việc trị liệu sẽ không có giá trị. Vì vậy, việc “ai là nhà trị liệu” có khi còn quan trọng hơn cả việc nên áp dụng phương pháp nào, học thuyết nào…. Giống như một nghệ sĩ, biểu diễn một nghệ thuật tạo sự khích lệ , nhà trị liệu sử dụng tầm ảnh hưởng của mình một cách thuần thục để giúp người bệnh hiểu rõ hơn về bản thân họ, tìm ra hướng giải quyết khi gặp khó khăn, hay cách nhìn khác về những sự việc trong quá khứ và tương lai.

Nhà tâm lý trị liệu không giúp thay đổi những sự kiện trong thực thế khách quan, mà nhắm đến thay đổi những gì xảy ra trong thực tại chủ quan của người bệnh hay thân nhân. Có thể trừu tượng nghĩ rằng

Nhà trị liệu mang người bệnh đến một điểm, mà ở đó họ cảm thấy tốt hơn.

Tư vấn tâm lý giúp con người trở lại hòa hợp với số phận của họ, điều chỉnh bản thân họ khi phải đối mặt với thất bại hay đau khổ.

Tâm lý trị liệu liên quan đến cách sống của mỗi con người, tình cảm, quan điểm của họ trong các mối quan hệ, đến những điều họ muốn đạt được, và cách thức mà họ cố gắng để đạt mục tiêu; hay liên quan đến động lực giúp họ có thể tìm thấy những tiềm năng thay đổi trong bản thân mỗi người.

Đặt lịch hẹn