Dịch vụ khám chữa bệnh

  • Khám và điều trị các rối loạn tâm thần trẻ em
  • Khám và điều trị các rối loạn tâm thần người lớn
  • Chuyên khoa thần kinh
  • Tư vấn và điều trị tâm lý

Đặt lịch hẹn

Đặt lịch hẹn